Siden, trasa, lump

1 – 23 December, 2015

Inger Carlsson, Pia Eldin-Lindstén
en textil utställning med återbruk.